27 lutego 2019

Idea naszych wyjazdów

REGIONALNY PROGRAM

INTEGRUJĄCY MŁODZIEŻ WIELKOPOLSKĄ

„ Młodzi Wielkopolanie – Młodzi Europejczycy”

13. Edycja Programu

W roku szkolnym 2008/2009 Młodzieżowe Stowarzyszenie HARCERSKIE WĘDROWANIE, rozpoczęło realizację autorskiego Projektu, mającego na celu integrację młodzieży gimnazjalnej i licealnej całej Wielkopolski.

W tym celu jego przedstawiciele nawiązali kontakt z 9 pierwszymi szkołami w Poznaniu, Lesznie, Koninie i Gnieźnie. Spotkali się tam z życzliwą, lecz jednocześnie ostrożną reakcją Dyrekcji, nacechowaną dużą troską o bezpieczeństwo uczniów. Umiejętność jednak właściwego wyważenia tejże ostrożności, wraz z ogromną otwartością na działania mogące stanowić kolejną możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów sprawiły, że po wnikliwym zapoznaniu się z założeniami Projektu, Dyrektorzy zdecydowali o przystąpieniu do niego ich szkół.

Od tego czasu, każdego roku ciągle nowe szkoły włączają się w Projekt, by uczestniczyć w kolejnych jego edycjach, podczas których ich uczniowie nawiązują liczne kontakty z młodzieżą pobierającą naukę w wielu różnych szkołach całej Wielkopolski.

Obecnie w Program zaangażowanych jest prawie 150 wielkopolskich liceów i szkół podstawowych, a ponad 70 szkół otrzymało już Certyfikat Uczestnictwa, potwierdzający nieprzerwany, minimum pięcioletni udział.

Wszystko to realizuje się najpierw poprzez wyjazdy programowe, w tym także zagraniczne (Londyn, Paryż, Rzym, Skandynawia, Grecja, Szkocja, Kraje Nadbałtyckie, Rosja), gdzie starannie wybrana młodzież z różnych szkół z regionu Wielkopolski, poznaje się i zawiązuje silne więzi.

Co ważne, więzi te, podtrzymywane są później przez cykliczne spotkania, pracę młodzieży w wolontariacie Stowarzyszenia czy rozmaitych innych formach działania przewidzianych w statucie tejże organizacji. Przyczyniają się one do umacniania poczucia przynależności do regionu Wielkopolski jako ważnego ośrodka Ojczyzny, pogłębiania znajomości jego geografii oraz historii ze szczególnym uwzględnieniem ideałów patriotycznych. Jednocześnie kształtują przyjacielskie więzi międzyludzkie pośród młodzieży naszego regionu, ucząc ją otwartości na innych, przełamując wszechobecny dzisiaj model coraz silniejszego zamykania się jedynie w relacjach internetowych oraz budując w młodzieży dumę z bycia Wielkopolaninem.

Mając świadomość, że tak jak Wielkopolska stanowi geograficzne centrum naszej Ojczyzny, tak Polska zawsze była i jest centrum Europy, poprzez niniejszy projekt Stowarzyszenie stara się także kształtować i umacniać postawę bycia nie tylko świadomym Wielkopolaninem, Polakiem ale i Europejczykiem – Młodym Europejczykiem.

Naszą dumę stanowi fakt, iż do tej pory zdołaliśmy ufundować już prawie 500 młodym osobom, wybranym przez dyrektorów szkół, spośród świetnie uczącej się, działającej społecznie, ale niezamożnej młodzieży gimnazjalno-licealnej z Wielkopolski, wyjazd do Londynu, Paryża, Rzymu, Szkocji, itp.

Jest to możliwe, gdyż wszystkie działania prowadzimy całkowicie społecznie. Praca Stowarzyszenia opiera się nie na etatach, a jedynie na bezinteresownym wolontariacie wielu ludzi ofiarujących swój wolny czas, umiejętności i doświadczenie. Taka postawa, w czasach gdy wszystko robi się dla pieniędzy, otwiera nam na oścież serca większości dyrektorów i drzwi wielkopolskich szkół.

Wraz ze stopniowym przystępowaniem do projektu kolejnych gimnazjów i liceów (większość szkół Poznania, Leszna, Konina, Gniezna, oraz cały region Wielkopolski od Ostrzeszowa po Trzciankę, od Wągrowca po Wolsztyn), oraz rozwojem jego form oddziaływania, w roku szkolnym 2014/2015 VIII Edycja Projektu decyzją władz Stowarzyszenia przekształcona została w Regionalny Program Integrujący Młodzież Wielkopolską MŁODZI WIELKOPOLANIE – MŁODZI EUROPEJCZYCY.

W związku z reformą oświaty, jaka dokonała się niedawno, do Programu postanowiliśmy włączyć również młodzież klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

Cieszy nas niezmiernie fakt, iż stworzony przez nas Projekt, a obecnie Program, cieszy się dziś tak wielką popularnością. Byłoby to jednak niemożliwe, gdyby nie:

  1. otwartość i nieustanne wsparcie wielu dyrektorów, którzy dali mu szansę, dostrzegając wartość Programu już na samym jego początku i włączając w niego swoje szkoły, by współtworzyć go z nami.
  2. niezwykle wysoki poziom młodzieży zgłaszającej się do Programu, który stał się tak popularny w całym regionie, że w roku szkolnym 2017/18 na 1 miejsce w Programie przypadało 11 aplikujących do niego kandydatów. Tak duża ilość chętnych, pozwala nam, na stawianie naszej młodzieży bardzo wysokich wymagań i uniemożliwia dostanie się do Programu osobom przypadkowym. To z kolei cenią bardzo rodzice naszej młodzieży, podkreślając, że dzięki temu są spokojni, bo wiedzą, że tworzonym przez nas w ten właśnie sposób środowisku, ich dziecko „nie popsuje się”.

Mamy nadzieję, że i Państwa pociechę będziemy mogli z radością powitać w tym ogromnym już i szacownym gronie uczestników Programu.